مرکز نگهداری شبانه روزی

تاسیس و راه اندازی مرکز نگهداری از دختران بی سرپرست و بدسرپرست

تامین مسکن نیازمندان

ساخت کامل و تعمیر و بازسازی چندین واحدمسکونی برای نیازمندان

خدمات حمایتی و مددکاری

ارائه خدمات آموزشی ، تهیه و توزیع سبد کالا ، تامین جهیزیه ، تامین انواع البسه و وسایل منزل

راه اندازی خانه بوستان امید و رحمت
15 اردیبهشت

راه اندازی خانه بوستان امید و رحمت

راه اندازی مرکز نگهداری شبانه روزی نگهداری از دختران بی سرپرست سنندج توسط خیریه بوستان امید و رحمت