درباره ما

مؤسسه خیریه بوستان رحمت

موسسه خیریه بوستان امید و رحمت کردستان در سال ۱۳۹۵ با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی به شماره ثبت ۵۷۰ شروع به فعالیت نمود.این موسسه غیر انتفاعی، غیر سیاسی، مردمی و عام المنفعه می باشد که با هدف خدمت رسانی به نیازمندان فعالیت میکند.
اهداف اصلی موسسه

  • کمک و یاری رساندن به کودکان و نوجوانان و افراد بی بضاعت
  • جمع آوری و ساماندهی کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین
  • کمک به رفع آسیب های اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی در جامعه
  • همکاری با سازمانها و موسسات و ارگانهای حمایتی جهت ارائه هر نوع کمک به نیازمندان
  • ارائه برنامه های آموزشی، فرهنگی و تربیتی به کودکان و نوجوانان دارای فقر اقتصادی و فرهنگی
  • ایجاد اشتغال برای افراد بیکار
  • تلاش در جهت اشاعه فرهنگ اهتمام به امور خیریه و عام المنفعه در جامعه